One would say with certainty that I am the black sheep which stands out from the whiteness. That I am the fish which swims against the current. A bit exaggerated, but I agree. Years ago I was offered to build a house and all that comes along (a baby, two, three; full time job; a cat, a dog or at least a golden fish; car, two; a big garden and one nice fatty credit for all that). I find garden the most attractive thing from the bracket.

Anyhow, it became clear to all of us by now, that such scenario isn’t happening. Starting with motorbike which makes me even forget about the car. Boat is definitely higher on the list of things that I will once own. It is clear Indonesia is my second first home. There was thousand whys already that did not get my becauses. It is only a feeling, I am more me there and hundred variations of European cheese just do not outweigh it (Indonesia glorifies rice, while dairy culture almost doesn’t exist).

I was coming back home and was often flirting with the things from the bracket of the first paragraph. I even put some energy into realization of it, waited in front of offices, attended meetings, classes. Nothing concrete happened and I once more bought a (one way) ticket to Jakarta. Maybe my homeland makes it hard for young brains or my brains were just too full of coconuts.

Well, today’s post it’s devoted to my fifth flight ticket to Indonesia (happy dance)! It’s not easy – life between continents! Divisions between cheese and tempeh, mom’s hug (read: family and friends) and tropical family hug’s add some bitterness atop of adventure. My dearest K said to me a year ago, that I couldn’t return into Slovenian normality after all I’ve been through. It truly seems so. At this very moment nothing is certain and from that reason I bought a flight ticket to an island which is on high alert for volcano eruption: Bali!

Weird, actually I have for the first time a return ticket for Indonesia. Mainly because one way ticket was only 100 € cheaper and I have no idea whether I’ll arrive on a job interview under the equator on time or I might get slightly more appealing work experience in snowy season in Austria. Financial inflows of the future are therefore in the process of creation, while idea of online office is getting clearer. Let’s say my career path needs it’s own post, so let’s hold that thoughts.

Bali is at least Indonesian, especially its south. But that’s why is the Indonesian point where  most opportunities for white foreigner are occurring. Starting point for hidden piece of sand on the island without a name (in searching), my own palm tree and a garden. I imagine my mom would spend most of her retirement there, my brother will be fishing in my front yard instead on the islands of Croatia, my friends will be celebrating birthdays there (schnapps from backpack).  I will fly home to be with dad for Christmas as he is so afraid of flying that after he drinks a whole bottle of a whiskey in one go before a flight, he is still very sober.

Cheers: Maja just brought me shot-glass of schnapps to toast to the bright side of the life,

Polo

V bruhajoč vulkan

Kdo bi z gotovostjo rekel, da sem jaz tista črna ovca, ki izstopa iz beline. Tista riba, ki plava proti toku. Nekoliko pretirano, a se bržkone strinjam. Pred leti mi je bila predlagana hiša na podarjeni parceli in vse kar pada zraven (otrok, dva, tri; služba za nedoločen čas; mačka, pes ali vsaj zlata ribica; avto, dva; velik vrt in en lep kredit za vse skupaj). Najbolj iz slednjega oklepaja se mi dopade vrt in tega si še vedno želim.

Kakorkoli, do zdaj nam je vsem jasno, da se zgornji scenarij ne bo odvil. Začenši z motorjem ob katerem niti ne razmišljam o avtu. Čoln je vsekakor višje na seznamu. Jasno nam je, da je Indonezija moj drugi prvi dom. Tisoč zakajev me je že doletelo, a mojega zatoja niso doživeli. Tam sem preprosto jaz bolj jaz in sto vrst evropskega sira to preprosto ne odtehta (Indonezija slavi riž, medtem ko je mlečna kultura skoraj nepoznana).

Vmes sem se vedno znova vračala v domovino in se velikokrat spogledovala z vsaj nekaterimi točkami oklepaja prvega odstavka tega zapisa. V realizacijo sem celo vložila nekaj energije, čakala pred pisarnami, hodila na sestanke, srečanja, izobraževanja. Zgodilo se ni nič konkretnega in takrat sem že spet kupila (enosmerno) vozovnico do Jakarte. Morda zato, ker moja domača gruda otežuje mlade glave ali pa ker je moja mlada glava bila prepolna kokosov.

No, današnja objava je posvečena nakupu moje pete letalske karte za Indonezijo (ples sreče)!  Ni enostavno – tole življenje med kontinenti. Razpetost med sirom in sojinimi torticami, maminim objemom (beri: družina in prijatelji) in objemom tropske družine dodaja grenkobo vsej avanturi. Draga K mi je pred dobrim letom dejala, da se jaz v povprečno slovensko normalnost nisem več sposobna vrniti. Izgleda, da je temu res tako in v trenutku, ko v mojem življenju ni gotovo prav nič, sem nabavila letalsko karto za otok, ki ima (z velikimi rdečmi črkami) trenutno napovedan izbruh vulkana: Bali!

Čudno, pravzaprav imam prvič povratno karto za to deželo. Predvsem zato, ker je bila enosmerna le 100 € cenejša, jaz pa še ne vem ali bom na intervju pod ekvatorjem sploh prispela pravočasno ali bom morda dobila kakšno zanimivejšo priložnost za sneženo sezono v Avstriji. Finančni prilivi prihodnosti so torej v ustvarjanju, medtem pa vedno bolj razmišljam o spletni pisarni; nekaj idej na tem zelniku je že zrastlo. Recimo, da moja karierna pot zahteva lastno objavo in končajmo tukaj.

Bali je sicer najmanj indonezijski, predvsem njegov jug. Ampak ravno zato ena redkih točk možnosti za belega tujca. Odskočna deska za skrit kotiček peska na otoku brez imena (v iskanju), lastno palmo in vrtom. Tam si predstavljam, da moja mama preživi večino svoje upokojitve, brat namesto na otok Žut pride ribe lovit na moje dvorišče, prijatelji praznovat svoje rojstne dni (s šnopsom iz nahrbtnika), jaz pa odletim domov za božič k očetu, ki se tako boji letenja, da od strahu na dušek spije liter viskija in ostane trezen.

Na zdravje: Maja mi je pravkar prinesla šilce domačega šnopsa, da nazdraviva na sončno stran življenja,

Polo

 

Advertisements