I was writing about hard work already. The latter is coming to an end and I swore to myself I’m not doing this kind of seasonal work in Austria again.

It has been half a year since I’m polishing all things possible. In between I changed workplace in faith for better working conditions. I got them: top working colleagues and a little apartment with balcony full of pelargoniums. But work is twice as hard as before. At the peak of the season I worked for a month without a single free day, meanwhile working day lasted at least 10 hours, many times even longer. There were moments, when I melt down and threw toilet burst into the bowl and was asking myself with tears in my eyes why did I ever study motives of European Northern Renaissance and at the same time had my own Enlightenment. My vision became clearer. Ours, actually. At this point I already had Maja by my side. She joined me for the end of the season. Polona’s vision is bamboo and Maja’s is wood. Tiny little house. Can’t really resist travelling, but somewhere there is a desire to (partly) settle down or at least to have own place to return to. I have Bali on my mind, even though I have mixed feelings about it.

Beside hardcore Bosnian humour, debates about semiotic and semantic and imaginary motorbike rides to remote Bali villages, I’m still alive because of the magic beans: dehydrated fruits, veggies and berries. More official if you want – Juice Plus vegan capsules, which benefits body on different levels. I decided to give them a try, because they supposed to level up energy and mine was lately completely lost. I was as well regularly drinking guarana, matcha green tea and coffee. I was drinking coffee the least, because it makes me pee too much. And I just don’t have time to pee. Same like I have no time or energy to bite into a damn apple. Or an apple is just not available: somewhere on the tiny island in the middle of Sulawesi peddlers come by boats only once a week and not necessarily bringing abundant supplies; on the island’s garden grow only sweet potato and papaya. If I would like to have fresh coconut I need to ask someone, as I can’t climb up there (yet). Those beans suit my lifestyle very well.

Sometimes I was truly too lazy to eat an apple, but recently I even make a dessert after a long working day. Few days ago I made Maja style chocolate mousse of banana, avocado, raw cocoa, tiny little bit of cinnamon plus set of beans. All this without white sugar. It´s been said that one among many effects taking the beans is less craving for the sweet things. I very much like that and after two months on the beans I can’t remember when was the last time I went to the store just because ‘I needed something sweet’. Energy is coming back: here and there, when we work only 8 hours, we go into the forest after. Both of us in love in forest moss. But it also happened that I took a two minute shower after work, laid in the bed and woke up the next morning into a brand new working day.

IMG_2142

Austria did indeed make me think concretely about myself and my further steps. My CVs are flying all around in hope to settle down under the equator. I kinda miss working vibe and getting things done in sales where I was working for quite a while before my frequent departures to Asia began. Long term idea is online office, which allows unlimited movements. It is there already, waiting to get into action. If someone would like to know more about the magic beans, here I am, be curious.

Polo

Malo o prehrani: sočna podpora ob fizičnem delu

Govora je bilo o težkem delu. Slednje se bliža h kraju in jaz sem se zaklela, da sobaričila (opravljanje sezonskega dela sobarice v Avstriji) ne bom več.

Mineva pol leta, odkar poliram vse mogoče stvari. Vmes sem sem v veri na boljše delovne pogoje tudi zamenjala delovno mesto. Dobila sem boljše pogoje: vrhunske delovne kolege in majhno stanovanje z balkonom in roza pelargonijami. Delo pa je vsaj dvakrat bolj naporno kot prej. Na vrhuncu sezone sem oddelala mesec dni brez prostega dneva, medtem ko je delovni dan trajal vsaj 10 ur, velikokrat pa tudi več. Vmes je prišel trenutek, ko sem v ihti zalučala straniščno ščetko v školjko in se na robu joka spraševala, čemu sem se učila motiviko umetnosti evropske severne renesanse in hkrati doživela lastno razsvetljenje. Moja vizija je postala bolj jasna. Pravzaprav – najina, na tej točki sem ob sebi že imela Majo, ki se mi je pridružila za konec sezone. Polonina vizija je iz bambusa, Majina pa iz lesa. Hiška, kočica. Kljub želji po nenehnih premikih, se tam skriva želja po (delni) ustalitvi ali pa vsaj imeti lastno domovanje kamor se vračaš. V glavi imam Bali, čeprav imam o njem mešane občutke.

Poleg ta pravega bosanskega humorja, debat o semantiki in semiotiki ter imaginarnih vožnjah z motorjem po odročnih delih Balija me pokonci držijo magični fižolčki: dehidrirano sadje, zelenjava in jagodičevje. Bolj uradno, Juice Plus veganske kapsule, ki telesu pripomorejo na več ravneh. Jaz sem se odločila, da jim dam priložnost, ker obljubljajo več energije, ki sem jo zadnje čase iskala kot iglo v senu. Redno sem jemala tudi guarano, pila matcha zeleni čaj in kavo, slednje še najmanj, ker po njej najbolj lulam. Za to pa nimam časa. Kot občasno nimam časa ali preprosto energije zgrist enega hudičevegajabolka. Ali pa to jabolko preprosto ni dostopno: na nekem mini sulavezijskem otočku, kamor se branjevci pripeljejo s čolni enkrat samkrat na teden in bera ni ravno raznolika; na vrtu pa raste le sladek krompir, pajaja, za kokos pa moram prosit, ker tja gor (še) ne znam splezat. Mojemu življenjskemu stilu pač ta fižol zelo ustreza.

Tu in tam se mi resnično ni dalo pojesti jabolka, zdaj pa si po delovnem dnevu naredim celo sladico. Pred kratkim sem po Majinem zgledu zmešala najboljši čokoladni mousse: banana, avokado, kakav v prahu, malce cimeta plus vsi trije fižolčki. Vse brez belega sladkorja. Pravijo, da je učinek uživanja teh posušenih dobrot zmanjšana želja po sladkem. To se mi strašno dopade in po dveh mesecih jemanja lahko rečem, da je temu res tako. Ne spomnim se več, kdaj sem šla nazadnje v trgovino samo zato, ker mi je “padel cuker”. Energija se vrača: tu in tam, ko oddelava zgolj 8 ur, se sprehodiva v gozd. Zaljubljeni v gozdni mah. Zgodilo pa se mi je že tudi, da sem se po delu stuširala, se ulegla in se zbudila zjutraj v nov delovni dan.

Avstrija me je pripravila h konkretnem razmišljanju o sebi in mojih naslednjih potezah. Moji življenjepisi šibajo v vse smeri v upanju, da se ukoreninijo pod ekvatorjem. Rahlo pogrešam delovni utrip prodaje v katerem sem oddelala kar nekaj let preden sem začela odhajati v Azijo. Dolgoročna ideja pa je spletna pisarna, ki omogoča neomejene premike. Ta že obstaja in čaka akcijo. Kdorkoli bi torej želel vedeti kaj več o čudežnem fižolu, tukaj sem, bodite radovedni.

Polo

Advertisements