Graysonsisters team

Coming back to Bali I became part of Graysonsisters online magazine team. My position as digital editor enables me to explore new levels of creative writing. Having editor-in-chief always available to cooperate is giving me fresh experience of being part of creative international team as well as new insights into creating an impressive content with positive impact. Magazine collaborations are fun as they are guarantee for visiting new places and meeting new people. Arriving into holiday vibes, discovering hidden villas gave me the postcard Bali feeling everyone expects when thinking about islands of gods. So far we enjoyed green lush, pleasant open living room breeze, pool and beyond delicious foods at Villa Galante and Villa Kami, both located in Canggu area. Keep in mind Bali Villas in case you’re about to search your own postcard feeling!

IMG_4160

IMG_4139

Having my first start-up interview was not just about the brand. I could say it was more about life itself. Logically as building own business is life. Surrounded mostly with Javanese and Sumatra people while living in Bali the owner of Loka sliver, Eka, was the first one from whom I got firsthand information about life here. She openly chatted about Balinese culture as she was waiting for our breakfast meeting for a really long time. Regardless Balinese saturation, it could be balance, which if focus of Hindu religion along the ease of tropical character, the thing, that gives the island relaxed sensation.

Not only I’m meeting locals, I also meet Slovenian people I never met before. It was totally random acquaintance via Instagram and at the time we started following each other we had no clue we are of a same origin nor that we will be on the island far away from home at the same time. One thing lead to another there we were sipping green matcha tea and digging into green matcha pancakes having even more green conversations. Alan has just opened One Planet Zero online shop selling zero waste products. As I’m trying to avoid plastic, can’t be happier with my bamboo toothbrush on the way (to my Bali address at this very moment) to make my life plastic free. Taking baby steps I’m excited to spread the word about One Planet Zero project and feature it in the magazine.

Volcano panic

No panic. News being exaggerated to maximum. About 120 volcanoes are still active throughout Indonesian archipelago. Hereditary coexistence with the volcano that can erupt anytime is part of life and far away from media headlines. People are familiar with characteristic of volcano. Indonesia’s Ring of Fire and it shakes on weekly basis and that’s just part of daily life. For the Balinese people the meaning of erupting volcano goes way beyond physical danger. For them volcano, gunug api or mountain of fire, is sacred place and also represents spiritual elevation and power. It embodies a god. Its rumbles are a sign of the god’s displeasure. Most of Balinese are Hindu, but long before various religions entered Indonesia they had their own believes on which they rely until this very day. Their intense spiritual relationships are with their ancestors and other invisible beings related to the forces of nature.

So called Eka Dasa Rudra is the interpretation of activated volcano threat. It is ritual of purification and re-establishment of order. It was in 1963 that Gunung Agung volcano erupted for the last time. At the time Indonesia was facing economic and political problems. Bali nowadays is pretty much under pressure. Tourism pressure. Land is being sold for new properties to be build, wells are drained due to enormous hotel water consumption and last but not least, waste, especially plastic one, is filling rivers and ocean and covering beaches. Bali became much dependent on tourism and having airport closed mean lack of work for majority of population. Most of the families residing away from tourist areas have a family member working in hospitality sending money to home village. Decrease of tourists coming in is indeed causing troubles, but it is most probably something that island is craving at the moment – a little bit of piece.

Calming down the gods

I choose to live in a country build on volcanoes and my why is getting clearer and clearer. I could be doing the same thing back home, but here the challenge is just bigger. By now it is obvious I’m not choosing easy paths to go through life. Many times said, Indonesia has zero waste management along with zero environmental awareness. Fighting this issues is pretty damn hard work in an environment where people are poor and therefore long terms visions are disturbed with ongoing moment of simple things such as bringing food to the table and pay education for the children.

From above mentioned reasons it is so much more inspiring being part of the community which is contributing to a better future. I’ve published an article about those activities in Graysonsisters magazine. Long story short, Bintang, 33 years old surfer is dedicating his only free day, Sunday, to teach English to children of his neighborhood. The project now started to expand to the field of plastic waste. Under umbrella of English classes Ruby started to explain basic of plastic and ecobricking which I was explaining in the very first post of my blog!

IMG_3848

IMG_4032

Doing basic conversations all over again, let the kids forget the shyness and see the progress they are making, cut the plastic waste, fill the bottles and learn along myself in my new kind of Sunday lately. Planting seeds of recycling and avoiding plastic it is my why.

Cheers in tropical Christmas spirit: Baileys and chai!

Polo

Otresi se, dragi Bali

Graysonsister tim

S prihodom na Bali sem imela spet več časa in tako postala del ekipe virtualne Graysonsisters revije. Status digitalne urednice mi omogoča razvoj v smeri kreativnega pisanja. V nenehnem stiku z glavno urednico in delom v mednarodnem kreativnem timu dobivam sveže izkušnje in nove vpoglede v ustvaranje vsebine s pozitivnim učinkom na okolje. Sodelovanja v okviru Graysonsisters so zabavna, saj so garancija za spoznavanje novih krajev in novih ljudi. Lov za skiritmi vilami Balija mi je dal tisti počitniški občutek kot ga prikazujejo razglednice. Tisti občutek, ki ga pričakuje vsak, ki se prvič odpravlja na otok bogov. Do zdaj smo uživali na bujnih tropskih dvoriščih, v lahkem vetriču odprtih dnevnih sob, bazenu in okosuni kulinarični ponudbi vile Galante in vile Kami, obe lociarni v Canggu območju. Preverite Bali Villas v primeru, ko boste želeli najti lasten kotiček iz razglednice!

Prvi start-up intervju, ki sem ga opravila za revijo, je bil bolj pogovor o življenju kot pa o sami znamki. Precej logično, oblikovanje lastne znamke je življenjski projekt. Čeprav sem na Baliju že precej časa, sem obkrožena večinoma z ljudmi iz Jave in Sumatre. Tako je lastnica Loka silver, Eka, bila pravzaprav prva, ki mi je iz prve roke postregla o življenju tukaj. Na dolgo in široko se je razgovorila o balijski kulturi kot da je že dolgo čakala, da se lahko nekomu odpre. Kjub nasičenosti sta morda ravno ravnovesje, ki je fokus hinduizma in preprostost tropskega karakterja tista, ki dajeta otoku sproščeno senzacijo.

Ne spoznavam pa samo domačinov, temveč tudi rojake. Bilo je popolnoma naključno srečanje na Instagramu in začela sva si slediti brez da bi vedela od kod prihajava, kaj šele, da se bova znašla na istem otoku daleč stran od doma ob istem času. Ena stvar je vodila k drugi in tako smo srkali zeleni matcha čaj,  mljaskali zelene matcha palačinke in imeli še bolj zelene pogovore. Alan je pravkar odprl spletno trgovino z zero waste (‘nič odpadkov’) produkti. Tudi sama se izogibam plastiki in ne bi mogla biti srečnejša, zdaj ko vem, da je moja bambusova zobna ščetka že na poti na moj balijski naslov. Delam mahjne korake. Z navdušenjem bom širila vest o One Planet Zero (‘en planet nič‘) projektu in ga objavila v naši reviji.

Vulkanska panika

Brez panike. Novice o vulkanu so bile pretirane do maksimuma. Okoli 120 vulkanov je še vedno aktivnih širom indonezijskega arhipelaga. Sobivanje z vulkani, ki lahko kadarkoli izbruhnejo je za domačine del vsakdana in precej drugačno od pompoznih naslovnic medijev. Indonezija je locirana na ognjnejem obroču, ki se tedensko trese in to je pač del tukajšnjega življenja. Za domačine ima izbruh vulkana povsem drugačen pomen, ki ni povezan le s fizično nevarnostjo. Vulkan, gunung api ali ognjena gora, je zanje svet prostor, ki predstavlja spiritualno višino in moč. Sveta gora pooseblja boga in hrumenje izraža njegovo oziroma njihovo nezadovoljstvo. Večina Balijcev je hinduistov, ampak še preden so raznorazne religije odsegle indonezijske otoke, so imeli svoja verovanja, ki so osnova vseh današnjih verovanj. Njihove najmočnejše spiritualne povezave so predniki ter druga nevidna bitja povezana z močjo narave.

Tako imenovana Eka Dasa Rudra je ena izmed interpretacij nemirnega vulkana. Pomeni ritual očiščenja in ponovne vzpostavitve redu. Nazadnje je vulkan Gunug Agung izbruhnil leta 1963. To je bilo obdobje, ko se je Indonezija soočala z ekonomsko krizo in političnimi problemi. Tudi Bali je dandanes pod pritiskom. Turističnim. Zemlja se prodaja, izviri se sušijo zaradi ogrome porabe vode v hotelih in nenazadnje odpadki, na tone plastike, polni reke in ocean ter zakriva plaže. Bali je precej odvisen od turizma in zaprto letališče pomeni pomanjkanje dela za velik delež populacije. Večina družin, ki ne živi v turističnih območjih ima vsaj enega družinskega člana, ki dela v turizmu in mesečno pošilja denar v domačo vas. Upad turistov povzroča ekonomske težave. A najverjetneje je to prav tisto, po čemer hrepeni otok v tem trenutku – malo miru.

Mirimo bogove

Odločila sem se živeti v deželi vulkanov in moj zakaj je vedno bolj jasen. Isto stvar bi lahko počela doma, pa je izziv tukaj vendarle večji. Do sedaj nam je vsem jasno, da ne izbiram lažjih poti. Kot že mnogokrat slišano, Indonezija nima razvitega nikakršnega upravljanaja z odpadki kot tudi nikakršnega okoljskega ozaveščanja. Soočanje s takimi problemi v realnosti zna biti naporno. V okolju, kjer večina ljudi živi na pragu revščine in iz tega razloga nima dolgoročnih vizij, saj se osredotočajo na potrebe tega trenutka, kot je na primer vsakdanji kruh in šolanje otrok.

Zato je toliko bolj navdihujoče biti del skupnosti, ki prispeva k boljši prihodnosti. Eno zgodbo sem že delila v Graysonsisters reviji. Na kratko, Bintang, 33-letni surfer, na svoj edini prosti dan v tednu, nedeljo, poučuje otroke iz soseščine angleški jezik. Projekt se je v kratkem času že razširil na prodročje upravljanja z odpadki. V okviru angleškega pouka je Ruby pričela eko delavnice, kjer razlaga o osnovah plastike in ecobrocking-u, ki je sem ga razlagala v čisto prvem postu tega bloga!

Ponavljanje osnovnih pogovorov, premagovanje sramežljivosti, videti napredek, rezanje plastike in polnjenje plastenk je moj nov način preživljanja nedelje zadnje čase. Poleg otrok se učim še jaz. Zidaki iz plastenk so tudi zame novost. Trošenje semen znanja o recikliranju in izogibanju plastike je moj zakaj.

Na zdravje v tropsko-božičnem duhu: Baileys in pravi chai!

Polo

Advertisements